Widget WordPress là gì ?

Theme WordPress cung cấp cho bạn những vùng riêng để cho bạn tùy biến về giao diện gọi là Sidebar, trên Sidebar bạn có thể đặt nhiều chức năng giao diện được gọi là Widget. Widget như những đồ chơi trong Website, bạn có thể có Widget hiển thị danh mục bài viết, Widget hiển thị lược truy cập, Widget để hiển thị hình …

side bar va widget 0006

Sử dụng chức năng Widget

Tùy theme mà sẽ có số lượng và vị trí khác nhau. Thường các theme sẽ có Sidebar bên trái hoặc phải của website để chúng ta thêm các giao diện Widget vào. Bạn truy cập vào chức năng Widget bằng cách: Vào menu Appearance -> Chọn Widget

man hinh widget 0005

Ở hình trên chúng ta đang sử dụng Theme Genesis và Theme này hổ trợ 6 Sidebar, nghĩa là 6 vùng để chúng ta có thể thêm vào giao diện Widget.

Giả sử chúng ta muốn phần phía trên trái của Website hiển thị các giao diện về Danh Mục Bài Viết, Bài Viết Mới Nhất, và Mục Tìm kiếm. Chúng ta làm như sau:

– Xác định vị trí những giao diện cần được đưa vào: bên trái giao diện => chúng ta chọn Primary Sidebar để đưa vào

– Xác định các Widget để thêm vào: Categories Widget, Recent Post Widget, Search Widget

– Tiến hành thêm bằng cách kéo thả (hoặc nhấn vào Widget muốn thêm sau đó màn hình sẽ sổ ra danh sách các Sidebar để thêm)

them widget

Bạn có thể kéo thả để thay đổi trật tự các Widget

keo tha widget

 

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình trước đây là người chia sẻ WordPress, giờ là lập trình viên phát triển plugin WordPress, và sắp tới dạy lập trình WordPress Kết nối Facebook với Bình

You may also like...

2 Responses

  1. Tháng Một 24, 2018

    […] Tính năng Widget => Xem hướng sử dụng tính năng Widget và Sidebar […]

  2. Tháng Một 24, 2018

    […] hành cầu hình Widget (xem hướng dẫn sử dụng Widget). Bạn thêm nó vào phần […]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Gọi ngay