Khắc Phục Lỗi Let’s Encrype Trên VPSSIM – Lỗi: không gia hạn tự động

Chào bạn,
Mình rất hài lòng và sử dụng rất nhiều vpssim trên vps của khách hàng. Chỉ có một điều là ssl gia hạn là chuyên gia bị trục trặc, 10 site thì 9 site bị.

Vì vậy mình đã viết một script riêng để gia hạn. Mình để script ở đây để các bạn sử dụng nhé.

#!/bin/sh
curl https://get.acme.sh | sh
DOMAIN="DOMAINABC.COM"
service nginx stop
 /root/.acme.sh/acme.sh --issue --force --standalone -d $DOMAIN
 \cp  /root/.acme.sh/$DOMAIN/$DOMAIN.key /etc/nginx/auth-acme/$DOMAIN/
  \cp /root/.acme.sh/$DOMAIN/$DOMAIN.cer /etc/nginx/auth-acme/$DOMAIN/$DOMAIN.crt
  \cp /root/.acme.sh/$DOMAIN/fullchain.cer /etc/nginx/auth-acme/$DOMAIN/$DOMAIN.ca
 /root/.acme.sh/acme.sh --install-cert -d $DOMAIN
 service nginx restart

Bạn sửa lại biến DOMAIN trong script trên. Lưu thành file renewssl.sh và lưu trong thư mục /home/renewssl.sh

Nhớ chạy lệnh chmod +x renewssl.sh để file thực thi được.

Sau đó chạy /home/renewssl.sh để gia hạn.

Bạn muốn gia hạn tự động hãy vào crontab với lệnh: crontab -e

Sau đó thêm dòng: 0 0 1 * * /home/renewssl.sh

Như vậy cứ ngày 1 hàng tháng nó sẽ tự gia hạn cho bạn.

Chúc bạn thành công!

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình hiện đang là giáo viên về Thiết Kế Website WordPress tại Trường VietnamMarcom. Anh hướng dẫn cho mọi người đều có thể làm website đẹp và chuyên nghiệp với WordPress. https://tuhoclamweb.comLà nơi anh chia sẻ kiến thức và thủ thuật WordPress. Kết nối Facebook với Bình

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi ngay