Khắc Phục Lỗi Let’s Encrype Trên VPSSIM – Lỗi: không gia hạn tự động

Chào bạn,
Mình rất hài lòng và sử dụng rất nhiều vpssim trên vps của khách hàng. Chỉ có một điều là ssl gia hạn là chuyên gia bị trục trặc, 10 site thì 9 site bị.

Vì vậy mình đã viết một script riêng để gia hạn. Mình để script ở đây để các bạn sử dụng nhé.

#!/bin/sh
curl https://get.acme.sh | sh
DOMAIN="DOMAINABC.COM"
service nginx stop
 /root/.acme.sh/acme.sh --issue --force --standalone -d $DOMAIN
 \cp  /root/.acme.sh/$DOMAIN/$DOMAIN.key /etc/nginx/auth-acme/$DOMAIN/
  \cp /root/.acme.sh/$DOMAIN/$DOMAIN.cer /etc/nginx/auth-acme/$DOMAIN/$DOMAIN.crt
  \cp /root/.acme.sh/$DOMAIN/fullchain.cer /etc/nginx/auth-acme/$DOMAIN/$DOMAIN.ca
 /root/.acme.sh/acme.sh --install-cert -d $DOMAIN
 service nginx restart

Bạn sửa lại biến DOMAIN trong script trên. Lưu thành file renewssl.sh và lưu trong thư mục /home/renewssl.sh

Nhớ chạy lệnh chmod +x renewssl.sh để file thực thi được.

Sau đó chạy /home/renewssl.sh để gia hạn.

Bạn muốn gia hạn tự động hãy vào crontab với lệnh: crontab -e

Sau đó thêm dòng: 0 0 1 * * /home/renewssl.sh

Như vậy cứ ngày 1 hàng tháng nó sẽ tự gia hạn cho bạn.

Chúc bạn thành công!

Đặng Ngọc Bình
Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình trước đây là người chia sẻ WordPress, giờ là lập trình viên phát triển plugin WordPress, và sắp tới dạy lập trình WordPress

Kết nối Facebook với Bình

Bài viết: 170

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *