Link Thêm Vào Giỏ Hàng Woocommerce – Woocommerce Add To Cart Link

Hướng dẫn này giúp bạn tạo link hoặc nút bấm. Khi bấm thì khách sẽ thêm được sản phẩm vào giỏ hàng trong Woocommerce

Rất đơn giản.

Chỉ cần link bạn có tham số add-to-cart.

Ví dụ domain của bạn là abc.com thì link http://abc.com/?add-to-cart=1990

Sau tham số add-to-cart là số id sản phẩm. ID sản phẩm có thể tìm trong mục Product, bạn rê chuột vào sản phẩm sẽ có ID

 

Một lưu ý quan trọng. Để bấm link nhảy tới trang bạn muốn bạn để thẳng link tới trang đó luôn.

Thay vì http://abc.com/?add-to-cart=1990 sẽ dẫn về trang chủ

Bạn gõ  http://abc.com/thanh-toan/?add-to-cart=1990 sẽ dẫn khách về trang thanh toán luôn.

Điều này rất cần thiết vì nó tiện lợi cho khách hàng đặt mua.

Chúc bạn thành công

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình trước đây là người chia sẻ WordPress, giờ là lập trình viên phát triển plugin WordPress, và sắp tới dạy lập trình WordPress Kết nối Facebook với Bình

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Gọi ngay