Plugin Kiotviet Đồng Bộ Sản Phẩm và Đơn Hàng qua WordPress

Có nhiều chủ shop sử dụng Kiotviet và sử dụng website WordPress để bán hàng online. Để đồng bộ các đơn hàng sản phẩm và số liệu cần có một plugin. Đây là lúc plugin đồng bộ kiotviet bạn cần

 

Đồng bộ sản phẩm

Đồng bộ sản phẩm là công việc hết sức quan trọng. Bạn phải đảm bảo rằng cả KiotViet và WordPress phải cập nhật giá cả như nhau. Và chỉ cần thay đổi ở một chổ khi cần.

 

Đồng bộ đơn hàng

Quản lý thông tin tập trung một chỗ giúp bạn tiết kiệm thời gian thay vì phải nhập lại thông tin đơn hàng thì bây giờ plugin sẽ làm tự động cho bạn.

 

Đồng bộ khách hàng

Đồng bộ khách hàng giúp bạn không bỏ sót bất cứ một khách hàng nào ở trên web giúp bạn lưu giữ lại thông tin khách hàng một cách hiệu quả

Đồng bộ kho hàng

Đồng bộ kho hàng giúp bạn nắm được số hàng tồn kho và chủ động được nguồn hàng của mình thay vì trước đây cách đặt quá nhiều trên web và mình cũng không thống kê được còn bao nhiêu hàng

Mua Plugin KiotViet tại http://kiotviet.mecode.pro/

Cách Lợi Ích Khi Sử Dụng Plugin Đồng Bộ KiotViet

  • Nhập hàng trăm sản phẩm chỉ cần 5 phút
  • Quản lý tập trung giúp bạn quản lý thông tin hiệu quả hơn
  • Giảm thiểu thời gian làm việc nhàm chán là copy paste

Mua Plugin KiotViet tại http://kiotviet.mecode.pro/

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình trước đây là người chia sẻ WordPress, giờ là lập trình viên phát triển plugin WordPress, và sắp tới dạy lập trình WordPress Kết nối Facebook với Bình

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Chat Zalo
Gọi ngay