WP Rest API: Access-control-allow-origin cannot contain more than one origin

Wp Rest API modify header access-control-allow-origin by default. So if you change nginx config. It will make you crazy to debug.

Very simple

Just install this plugin: https://github.com/ahmadawais/WP-REST-Allow-All-CORS

Thank God you are here!

Đặng Ngọc Bình

Đặng Ngọc Bình hiện đang là giáo viên về Thiết Kế Website WordPress tại Trường VietnamMarcom. Anh hướng dẫn cho mọi người đều có thể làm website đẹp và chuyên nghiệp với WordPress. https://tuhoclamweb.comLà nơi anh chia sẻ kiến thức và thủ thuật WordPress. Kết nối Facebook với Bình

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chat Zalo
Gọi ngay